Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

Varisco

Varisco V

Odolná zubová čerpadla s vnitřním ozubením pro čerpání olejů, asfaltu, dehtu, smoly, stáčení kapalné síry z cisteren, …

VARISCO_Pumps_SAXMAG-V-_1000x1000-1000x780

Varisco SAXMAG

Zubová čerpadla s magnetickou spojkou hermeticky těsná pro těkavé a toxické kapaliny.

9d9f2aade5a04c2c931bee9ad744da64_pad_649x538

Varisco J

Samonasávací odstředivá čerpadla pro znečištěné kapaliny a kaly, pro odčerpávání povodňové vody z objektů a dešťové vody ze stavebních výkopů.

Varisco ST

Samonasávací odstředivá čerpadla pro silně znečištěné odpadní vody a kaly obsahující veliké pevné částice.