Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

INOXPA A470

INOXPA-Leakage-butterfly-valve

Úkapový motýlový ventil A470

Uzavírací klapka A470 může být použita ve většině aplikací při transportu kapalných produktů v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Ventil A470 nabízí bezpečné oddělení produktů a zabraňuje náhodnému smíchání v případě poruchy těsnění. Nejběžnější aplikace jsou ty, které vyžadují bezpečné oddělení produktu a CIP roztoků v jednom bodě nebo na konci potrubí (např. CIP vratka) nebo vstup CIP roztoku do nádrže (přes rozprašovací kouli).