Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

INOXPA FERMENTER

Fermenter-INOXPA

Fermentor

Mikrobiální fermentace je nejpoužívanější metodou v biotechnologii a v dnešní době se vyznačuje nesčetnými aplikacemi. Příkladem toho je průmyslová výroba erythromycinu, antibiotika získaného ze Saccharopolyspora erythraea za aerobních podmínek. Vitamíny jako riboflavin, beta karoten a vitamín B12 se také průmyslově vyrábí mikrobiální fermentací.