Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

INOXPA INNOVA D

INNOVA-D-double-seal-mixproof-valve-INOXPA

Uzavírací ventil Inoxpa Innova D

Ventil typu INNOVA D je pneumatický uzavírací ventil s jedním sedlem a dvěma těsněními, který díky úkapové komoře vytvořené mezi oběma těsněními umožňuje bezpečné oddělení dvou různých médií, z nichž jedno je obvykle CIP (čistící médium). Stlačený vzduch je současně aplikován na pohon a na úkapové ventily, aby se zabránilo úniku média do produktu, když se ventil otevře. Úkapová komora může být čištěna pomocí dvou dostupných těsnicích ventilů z nichž jeden slouží jako vstup a druhý jako výstup čistícího média.