Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

INOXPA INNOVA P

INNOVA-P-DOUBLE-SEAT-VALVE-INOXPA

Uzavírací ventil s dvojitým sedlem Inoxpa Innova P

Ventil odolný proti smísení dvou látek typu INNOVA P je pneumatický uzavírací dvoucestný ventil pro hygienické aplikace. Úkapová komora, jež je pod atmosférickým tlakem, umístěná mezi oběma sedly, zajišťuje bezpečné rozhraní mezi oběma kapalinami, z nichž jednou je obvykle CIP roztok (čisticí prostředek). Úkapová komora může být vyčištěna nezávislým zvednutím sedel během čištění linky CIP.