Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

Inoxpa Innova T

INNOVA-TT-TANK-BOTTOM-DOUBLE-SEAT-VALVE

Dvousedlový ventil do dna nádrže INNOVA T

Mixproof ventil INNOVA T je dvousedlový pneumatický uzavírací ventil navržený speciálně pro použití v nádržích a kádích používaných pro hygienické aplikace. Komora pro detekci netěsností vytvořená mezi oběma sedly je pod atmosférickým tlakem a zajišťuje tak bezpečné oddělení dvou různých produktů, z nichž jeden je obvykle CIP (čisticí prostředek).

Ventil INNOVA T má dvě sedla, která tvoří komoru pro detekci úniku při atmosférickém tlaku pro každý typ provozních podmínek. To znamená, že jakýkoli uniklý produkt vstoupí do této komory pro detekci úniku předtím, než bude řízeně vypuštěn. Komora detekce netěsností je uzavřena, když je ventil otevřený, což umožňuje převádění produktu z nádrže do potrubí. Tato komora je pro proces uzavřena, když je ventil otevřený, což umožňuje přepuštění produktu z nádrže do potrubí. Kromě toho lze ventil čistit na jakoukoli úroveň v závislosti na procesu.