Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

INOXPA SILPIG

SIL-PIG-product-recovery-system

Systém obnovy produktu SilPig

Systém PIG je ideální pro regeneraci jakéhokoli produktu, který zůstane v potrubí na konci procesu čerpání. Protože tento produkt může mít vysokou hodnotu, systém PIG odstraňuje produkt z vnitřních stěn potrubí a připravuje ho pro proces CIP. Další výhodou je snížení objemu kapaliny odváděné do čistírny odpadních vod, což vede k úspoře energie a vody.

Hlavní aplikací pro tento systém jsou viskózní média. Mezi takto ošetřovanými produkty jsou čokolády, marmelády, cukrářské krémy v potravinářském průmyslu nebo gely, krémy a další produkty péče o tělo vysoké hodnoty v kosmetickém průmyslu.