Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

INOXPA STERIPIG

SteriPig-product-recovery-system

Systém obnovy produktu SteriPig

Systém PIG je ideální pro regeneraci jakéhokoli produktu, který zůstane v potrubí na konci procesu přenosu. Protože tento produkt může mít vysokou hodnotu, systém PIG jej odstraňuje z potrubí a připravuje potrubí pro proces CIP. Další výhodou je snížení objemu kapaliny odváděné do čistírny odpadních vod, což vede k úspoře energie a vody.
Hlavní aplikací pro systém PIG jsou viskózní média. Mezi ošetřovanými produkty jsou gely, krémy, masti, emulze a další produkty vysoké hodnoty ve farmaceutickém nebo kosmetickém průmyslu.