Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

Salvatore Robuschi Cantilever

RCC 50 160001 fondo bianco ridotta per sito

bezucpávková vertikální odstředivá čerpadla Salvatore Robuschi Cantilever

Těleso čerpadla je ponořeno do kapaliny a motor je namontován nad montážní deskou mimo korozní oblast. Nadměrná kuličková ložiska pro velká zatížení se dodávají s mazacími fitinky a jsou umístěna nad montážní deskou mimo korozivní oblast. To znamená žádné ložisko v kapalině, žádné těsnění nebo ložiskové pouzdro a ložisková sestava je utěsněna, aby se zabránilo kontaminaci ložiska kapalinami nebo plyny-párami. To umožňuje provoz čerpadla nasucho bez rizika poškození a tak spolehlivý provoz a snížení nákladů. Možnost přizpůsobit tvar a rozměry montážní desky, polohu výtlačné příruby a délku sloupu umožňuje konstruktérům a koncovým uživatelům sladit desky nebo příruby jímky nebo nádrže. Sací koš a sací nástavec na vyžádání s možností osazení PTFE břitovým těsněním pro parotěsnou konstrukci.