Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

Salvatore Robuschi RN

RN bleu fondo bianco

Kompaktní čerpadla s vortexovým oběžným kolem Salvatore Robuschi RN

čerpadla s vortexovým oběžným kolem RS mají stejné vlastnosti jako výše uvedená kompaktní čerpadla s uzavřeným oběžným kolem HD. Vortexové oběžné kolo umožňuje čerpat i silně znečištěné kapaliny s pevnými částicemi o velikosti do 60% průměru výtlačného hrdla nebo kapaliny znečištěné vláknitými materiály.