Přeskočit na obsah

Flowservice s.r.o.

Striko indikátory protržení membrán

Indikátory protržení membrán STRIKO

Indikátory protržení slouží k dálkové identifikaci protržení membrány, potažmo k identifikaci otevření pojistného ventilu. Podle daného typu pracují na vodivostním, indukčním nebo kapacitním principu. Vkládají se zpravidla za průtržnou membránu po směru proudění. Protržením membrány dojde i k protržení jemné blány indikátoru, na které jsou vytvořeny elektricky vodivé cesty. Tento typ indikátoru pracuje na vodivostním principu. U dalšího typu indikátoru dojde vlivem protržení membrány k ohnutí tenkého plechu, jehož novou polohu zachytí indukční nebo kapacitní čidlo. Indikátory svojí konstrukcí zároveň plní i funkci potrubního těsnění vůči okolnímu prostředí.